Skip to content

Hur ett fåtal företag lyckas skala upp…
och varför resten inte gör det

Att skala upp ett företag är bland det allra svåraste man kan göra i näringslivet. Färre än 1% lyckas. Nordens ledande entreprenörer och tillväxtledare förlitar sig på Pelle Tornell och hans team samt den beprövade ScalingUp metodiken för att uppnå sin fulla potential att lyckas.

Här är några av de 100+ nordiska scaleupföretag som vi har fått förtroendet att medverka i uppskalningen av:

Coachning och Tillväxtprogram

För entreprenörer och ledare - som vill skala upp till sin fulla potential

Du blev inte entreprenör för att fastna i detaljer, jobba dygnet runt och känna att tiden aldrig räcker till. ScalingUp hjälper dig att lösa de hundratals utmaningar du möter varje vecka och göra dem mer hanterbara. Du kan lösa problem innan de blir problem, få rätt personer på rätt plats, göra möten så produktiva att du faktiskt ser fram emot dem och bygga en kultur av självgående, ansvarstagande och engagerade medarbetare

När ni har implementerat ScalingUp arbetar alla mot samma mål. Företaget löser uppgifter och tar till vara på möjligheter i ett högre tempo vilket leder till snabbare tillväxt och högre lönsamhet. Ni bryter igenom barriärer som ni tidigare fastnat på och du njuter helt enkelt mer av livet. Bara en sån sak.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan se företaget och din roll med helt nya ögon genom ScalingUp. Skicka ett mejl till pelle.tornell@scaleup.se 

Eller läs mer om våra olika tillväxtprogram här:
ScaleUp Academy – www.scaleup.se
Nordic ScaleUp Academy – www.nordicscaleupacademy.com
ScaleUp Intensive – https://bit.ly/ScaleUpintensive

Exitstrategier

För entreprenörer och ägare - som vill skala upp inför ett ägarskifte, kapitalisering eller generationsskifte

Många framgångsrika entreprenörer som har gjort en ”exit” är missnöjda efteråt. Statistiken visar att tre av fyra entreprenörer faktiskt ångrar beslutet att sälja sin verksamhet bara ett år efter att de slutat!

Vårt mål är att vända denna statistik för att säkerställa att det som sannolikt är en av de största händelserna i livet (att sälja ditt företag) inte bara är minnesvärt utan också en positiv upplevelse som du är mycket nöjd med och inte ångrar en dag. Du har lagt många år på att bygga och utveckla ditt företag. Antagligen ser du företaget som ditt framtida kapital och pension. Fyra av fem entreprenörer har nästan allt sitt kapital bundet i sitt företag.

Genom att använda ScalingUp i planeringen av din exit, generationsskifte eller en kapitalanskaffning säkerställer du att du får ut det fulla värdet av all den tid och hårda slit som du har investerat i att bygga upp företaget. Vi kan erbjuda en utökad specialversion av ScalingUp skräddarsydd för entreprenörer och ägare som vill göra en långsiktig och optimalt värdeskapande process. Den börjar ofta minst 24 månader innan transaktionen genomförs för att säkerställa att du och företaget är optimalt förberedda inför ert livs viktigaste affär.

Kontakta mig så berättar jag mer om specialversionen av ScalingUp i samband med ett ägarskifte eller kapitalanskaffning.

Skicka ett mejl till pelle.tornell@scaleup.se

För investerare – med fokus på värdeskapande i entreprenörsdrivna tillväxtföretag

Kapital är en av de fyra byggstenarna i ScalingUp metodiken. Ett nära samarbete med investerare och banker är ofta en viktig del av ett scaleup företags utveckling. Att investera i ett företag som tillämpar ScalingUp innebär många fördelar. Genom att tillämpa en heltäckande strukturerad process för den strategiska och operativa utvecklingen av ett företag ökar sannolikheten för en gynnsam värdetillväxt till lägre risk. Många private equity företag, venture fonder och affärsänglar internationellt samarbetar med ScalingUp coacher för att säkerställa bästa möjliga tillväxt i sina portföljbolag samt för att tidigt hitta intressanta investeringsobjekt.

Kontakta mig så berättar jag mer om hur ni som investerare kan använda ScalingUp metodiken som en del av värdeskapandet.

Skicka ett mejl till pelle.tornell@scaleup.se

ScalingUp - världsledande metodik för att skala upp

ScalingUp är en banbrytande metodik för att så effektivt som möjligt skala upp mindre och medelstora företag genom ett antal tillväxtfaser. Metodiken har utvecklats under 25 år genom praktisk tillämpning i över 40 000 tillväxtbolag i 33 länder. Fokus ligger på implementering och mätbara resultat istället för komplicerade teorier. ScalingUp är en komplett lösning för ambitiösa ledare och entreprenörer som vill realisera den fulla potentialen av sina idéer, talanger och resurser. Många av världens ledande tillväxtföretag använder certifierade ScalingUp coacher, som Pelle Tornell, för att skala effektivt utan kaos.

Böcker

Bestäm dig

Bestäm dig är en konkret handbok för alla som reflekterar över sina beslut i stort och smått, oavsett om valet gäller frukostflingor, bostadsrätt, karriär eller livspartner. På ett lättillgängligt sätt berättar Pelle Tornell om vetenskapen bakom hur vår hjärna tar in och tolkar information, och hur den beter sig för att få oss att komma till beslut.

ScalingUp

Den här boken är skriven så att alla – från kundnära personal till ledande befattningshavare – kan anpassa sig och bidra till ett företags tillväxt. Det finns ingen anledning att göra det ensam, men många ledare känner att det är de som drar resten av organisationen uppför S-kurvan för tillväxt. Målet med den här boken är att hjälpa dig att förvandla det som känns som ett ankare till en vind i ryggen – skapa ett företag där teamet är engagerat, där kunderna gör din marknadsföring; och alla tjänar pengar. För att uppnå detta fokuserar Scaling Up på fyra stora beslutsområden som varje företag måste hantera: människor, strategi, genomförande och kapital.

Pelle Tornell

Pelle Tornell har tagit ScalingUp metodiken till Sverige. Han är den ende certifierade ScalingUp coachen Skandinavien och har grundat ScaleUp Academy samt DiScaleUp (i samarbete med Dagens industri).

Pelle Tornell har dessförinnan varit tillväxtentreprenör och investerare i 25 år. Först på Kinnevik under epoken när telekom- och mediaföretagen startades och skalades upp. Därefter som medgrundare av bland annat mjukvaruföretaget Enlight Interactive som börsnoterades fem år efter starten. Pelle har en unik erfarenhet av alla aspekter av att bygga ett tillväxtbolag från tidig fas till börsintroduktion.